Hlavni stranka LPhard
  LPhard spol. s r. o. Choce +18.94 °C 
Hlavní menu
· HOME
· Ceníky
· Pøipojení na Internet
· Kontakty
· Ke sta¾ení
· WWW teplomìr
Zákaznický servis INTERNET
·  Webmail LPhard
·  Zákaznická zóna PODA
·  PODA TV
·  Webmail UNET
·  Odbìr dat UNET
·  Internet Choceò
Sponzorujeme
·  Cykloklub Bendl
·  HC Spartak Choceò
·  Cykloturistika Pradìd 180 mil
Vyhledávání ve èláncích


Pokroil vyhledvn
Ankety
Pou¾íváte Internet pro získávání informací o poèasí ?

Ka¾dý den
Zhruba týdnì
Obèas
Minimálnì
Ne
A to jde ?Vsledky
Dal ankety

astnk: 619
Koment: 0
Vsledky aktuln ankety

Pou¾íváte Internet pro získávání informací o poèasí ?

Ka¾dý den53 %53 %53 % 53.80% (333)
Zhruba týdnì11 %11 %11 % 11.47% (71)
Obèas12 %12 %12 % 12.44% (77)
Minimálnì7 %7 %7 % 7.92% (49)
Ne5 %5 %5 % 5.33% (33)
A to jde ?9 %9 %9 % 9.05% (56)

Dohromady hlasovalo nvtvnk: 619


[ Strnka s anketou | Dal ankety ]
 
...dal ankety


"Pou¾íváte Internet pro získávání informací o poèasí ?" | Pihlsit/Registrovat | 0 koment
Komente vlastn jejich autoi. Neodpovdme za jejich obsah.

Nen povoleno poslat komente anonymn, prosm nejdve se zaregistrujte.
LPhard spol. s r. o.
Web pohání Copyright © Redakèní systém UNITED-NUKE. V¹echna práva vyhrazena.
as potebn ke zpracovn strnky: 0.09 sekund