Hlavni stranka LPhard
  LPhard spol. s r. o. Choce +19.69 °C 
Hlavní menu
· HOME
· Ceníky
· Pøipojení na Internet
· Kontakty
· Ke sta¾ení
· WWW teplomìr
Zákaznický servis INTERNET
·  Webmail LPhard
·  Zákaznická zóna PODA
·  PODA TV
·  Webmail UNET
·  Odbìr dat UNET
·  Internet Choceò
Sponzorujeme
·  Cykloklub Bendl
·  HC Spartak Choceò
·  Cykloturistika Pradìd 180 mil
Vyhledávání ve èláncích


Pokroil vyhledvn
Ankety
Pou¾íváte Internet pro získávání informací o poèasí ?

Ka¾dý den
Zhruba týdnì
Obèas
Minimálnì
Ne
A to jde ?Vsledky
Dal ankety

astnk: 619
Koment: 0
Vsledky aktuln ankety

Posloucháte RADIO ÈERNÁ HORA ?

Pravidelnì19 %19 %19 % 19.42% (20)
Kdy¾ jedu v autì5 %5 %5 % 5.83% (6)
Obèas32 %32 %32 % 32.04% (33)
Nikdy42 %42 %42 % 42.72% (44)

Dohromady hlasovalo nvtvnk: 103


[ Strnka s anketou | Dal ankety ]
 
...dal ankety


"Posloucháte RADIO ÈERNÁ HORA ?" | Pihlsit/Registrovat | 0 koment
Komente vlastn jejich autoi. Neodpovdme za jejich obsah.

Nen povoleno poslat komente anonymn, prosm nejdve se zaregistrujte.
LPhard spol. s r. o.
Web pohání Copyright © Redakèní systém UNITED-NUKE. V¹echna práva vyhrazena.
as potebn ke zpracovn strnky: 0.09 sekund