Hlavni stranka LPhard
  LPhard spol. s r. o. Choceň +19.69 °C 
HlavnĂ­ menu
· HOME
· CenĂ­ky
· PøipojenĂ­ na Internet
· Kontakty
· Ke staženĂ­
· WWW teplomĂŹr
ZĂĄkaznickĂ˝ servis INTERNET
·  Webmail LPhard
·  ZĂĄkaznickĂĄ zĂłna PODA
·  PODA TV
·  Webmail UNET
·  OdbĂŹr dat UNET
·  Internet Choceò
Sponzorujeme
·  Cykloklub Bendl
·  HC Spartak Choceò
·  Cykloturistika PradĂŹd 180 mil
Vyhledåvåní ve èlåncích


Pokročilé vyhledávání
Ankety
Používåte Internet pro získåvåní informací o poèasí ?

Každý den
Zhruba týdnÏ
Obèas
MinimĂĄlnĂŹ
Ne
A to jde ?Výsledky
Další ankety

Účastníků: 619
Komentářů: 0[ Hlavní kategorie | Nové | Populární | Nejlépe hodnocené ]

Nejpopulárnější - TOP 25
Ukázat TOP: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


  Ad-aware - èeština 6 (AdwareCz.zip) Populární
Popis: Èeština pro program Ad-aware. Po rozbalení je tøeba zkopírovat soubory do Ad-ware6/Lang a pak vybrat èeštinu v nastavení.
Verze: Velikost souboru: 7.93 Kb
Přidáno dne: 25.12. 2003 Počet stažení: 8101
Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Antiviry & spol.

  IE6off Populární
Popis: "Odinstalace" Internet Exploreru 6.0 tak, aby jej bylo možno pøeinstalovat.
Verze: 1.0 Velikost souboru: 154 bajtů
Přidáno dne: 23.02. 2005 Počet stažení: 7729
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Úpravy Windows

  OE6off Populární
Popis: "Odinstalace" Outlook Expresu 6.0 tak, aby jej bylo možno pøeinstalovat.
Verze: 1.0 Velikost souboru: 154 bajtů
Přidáno dne: 23.02. 2005 Počet stažení: 7415
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Úpravy Windows

  Ad-aware - manuĂĄl (Adaware.rar) Populární
Popis: Èeský manuål k programu Ad-aware.
Verze: Velikost souboru: 287.69 Kb
Přidáno dne: 25.12. 2003 Počet stažení: 6892
Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Antiviry & spol.

  SoundMAX audio driver Populární
Popis: SoundMAX Audio Driver version 5.12.01.3665 WHQL for Windows 98/ME/2K/XP. (MB Asus P4S533-MX....)
Verze: 5.12.01.36 Velikost souboru: 2.09 MB
Přidáno dne: 21.01. 2006 Počet stažení: 6596 Hodnocení: 5.0 (Účastníků: 2)
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Drivery/OstatnĂ­

  AIO2000-500.exe Populární
Popis: Ovladaèe pro HP PSC500
Verze: Velikost souboru: 5.27 MB
Přidáno dne: 15.12. 2003 Počet stažení: 6276
Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Drivery/HP

  CWShredder Populární
Popis: (Malå utilita pro odstranÏní CoolWebSearch (alias CoolWwwSearch, YouFindAll, White-Pages.ws a øada dalších). lokålní odkaz (verze 1.57.0)
Verze: 1.57.... Velikost souboru: 133.79 Kb
Přidáno dne: 29.04. 2004 Počet stažení: 6254
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Antiviry & spol.

  Microsof Virtual Machine 5.00.3805 Populární
Popis: Microsoft Virtual Machine v.5.00.3805 (c)1996-2000 Microsoft
Verze: 5.00.3805 Velikost souboru: 5.07 MB
Přidáno dne: 20.10. 2003 Počet stažení: 6248
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Java Virtual Machine

  SUN Java 2 RE Populární
Popis: SUN Java 2 Runtime Environment SE v1.4.2-01
Verze: 1.4.2-01 Velikost souboru: 14.32 MB
Přidáno dne: 20.10. 2003 Počet stažení: 6221
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Java Virtual Machine

  HijackThis Populární
Popis: HijackThis je utilita umožnující vypsat kompletní nastavení internetovÊho prohlížeèe vèetnÏ add-on rozšíøení, tlaèítek a startovacích strånek. HijackThis umí toto nastavení prohlížet a popøípadÏ odstranit.
Verze: 1.97.7 Velikost souboru: 157.00 Kb
Přidáno dne: 29.04. 2004 Počet stažení: 6066
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Antiviry & spol.

  AD-AWARE 6 Standard Edition (aaw6.exe) Populární
Popis: Program spolehlivÏ odstraní špehovací programy, kterÊ se mohou dostat do vašeho poèítaèe pøi instalaci freewarových programÚ s reklamou. Tyto špióni shormažïují o informace o vaší aktivitÏ na Internetu (na co klikåte, jakÊ strånky si prohlížíte atd.). Program èistí výmÏnnÊ i pevnÊ disky, registry a pamϝ.
Verze: 6 Standard Velikost souboru: 1.68 MB
Přidáno dne: 25.12. 2003 Počet stažení: 5937
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Antiviry & spol.

  SSC Service Utility SSC Service Utility for Epson Stylus Printers Populární
Popis: Servisní utilita umožnující èistit tiskovÊ hlavy, u nÏkterých tiskåren i mÏnit data o hladinÏ inkoustu a nulovat nÏkterå provozní poèitadla, popø. je "zmrazit"
Verze: 4.10 Velikost souboru: 790.95 Kb
Přidáno dne: 31.01. 2006 Počet stažení: 5601 Hodnocení: 1.0 (Účastníků: 2)
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Drivery/Epson

  ResetWindow Populární
Popis: Otevírají se Våm novå okna v Internet Exploreru zmenšenå ? Toto nastavení registrÚ jim vråtí pÚvodní chovåní.
Verze: Velikost souboru: 97 bajtů
Přidáno dne: 23.02. 2005 Počet stažení: 5400
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Úpravy Windows

  LJConfig Populární
Popis: Konfiguraèní program pro HP LJ tiskårny od victechsoftware. Umožnuje nastavit nÏkterÊ parametry tiskåren, kterÊ nejdou nastavit z ovladaèe tiskårny. (Version 1.2 allows you to change the Lines Per Page, Control Panel Display, Density, Tray Locking, Fuser Temperature, EconoMode, REt, and Resolution settings.)
Verze: 1.2 Velikost souboru: 256.50 Kb
Přidáno dne: 26.01. 2006 Počet stažení: 5291
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Drivery/HP

  MS VB6.0 Runtime Populární
Popis: Runtime Microsoft VB6.0 pro LJConfig
Verze: 6.0 SP6 Velikost souboru: 1.02 MB
Přidáno dne: 26.01. 2006 Počet stažení: 5265 Hodnocení: 5.0 (Účastníků: 1)
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Drivery/HP

  2015_03_01_Internetovy_radce.pdf Populární
Popis: InternetovĂ˝ rĂĄdce jaro 2015
Verze: Velikost souboru: 4.29 MB
Přidáno dne: 08.04. 2015 Počet stažení: 5227
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: UNET/Noviny

  ResetToolbar Populární
Popis: Pokud se Våm naruší nastavení ovlådacích prvkÚ v Internet Exploreru, tento .reg soubor je znuluje do zåkladního nastavení.
Verze: Velikost souboru: 104 bajtů
Přidáno dne: 23.02. 2005 Počet stažení: 5171
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: Úpravy Windows

  2014_10_01_Internetovy_radce.pdf
Popis: InternetovĂ˝ rĂĄdce podzim 2014
Verze: Velikost souboru: 8.23 MB
Přidáno dne: 31.10. 2014 Počet stažení: 4078
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: UNET/Noviny

  2015_10_01_Internetovy_radce.pdf
Popis: InternetovĂ˝ rĂĄdce podzim 2015
Verze: Velikost souboru: 4.34 MB
Přidáno dne: 01.10. 2015 Počet stažení: 3914
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: UNET/Noviny

  2014_06_01_Internetovy_radce.pdf
Popis: InternetovĂ˝ rĂĄdce lĂŠto 2014
Verze: Velikost souboru: 7.17 MB
Přidáno dne: 31.10. 2014 Počet stažení: 3108
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: UNET/Noviny

  2013_12_01_Internetovy_radce.pdf
Popis: InternetovĂ˝ rĂĄdce podzim 2013
Verze: Velikost souboru: 5.43 MB
Přidáno dne: 31.10. 2014 Počet stažení: 3075
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: UNET/Noviny

  2014_03_01_Internetovy_radce.pdf
Popis: InternetovĂ˝ rĂĄdce jaro 2014
Verze: Velikost souboru: 4.42 MB
Přidáno dne: 31.10. 2014 Počet stažení: 2997
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: UNET/Noviny

  2014_10_27_Cenik_Internetu.pdf
Popis: Ceník služeb Internetových tarifÚ (k 27.10.2014)
Verze: Velikost souboru: 208.06 Kb
Přidáno dne: 31.10. 2014 Počet stažení: 2706
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: UNET/CenĂ­ky

  2014_10_27_Smlouva_Internet.pdf
Popis: Vzor smluvnĂ­ch dokumentĂš - Internet
Verze: Velikost souboru: 457.04 Kb
Přidáno dne: 31.10. 2014 Počet stažení: 2693
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: UNET/CenĂ­ky

  2014_10_27_CITY_OPTI.pdf
Popis: Ceník služeb Internetových optických tarifÚ (k 27.10.2014)
Verze: Velikost souboru: 155.24 Kb
Přidáno dne: 31.10. 2014 Počet stažení: 2635
Domovská stránka | Hodnotit soubor | Detaily
Kategorie: UNET/CenĂ­ky

LPhard spol. s r. o.
Web pohĂĄnĂ­ Copyright © RedakènĂ­ systĂŠm UNITED-NUKE. Všechna prĂĄva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.11 sekund